Bạn đang ở đây

Nhật ký trong tù

Đăng nhập để mượn sách
Đánh giá: 
0

Chưa có bình chọn nào

Tác giả: 
Thể loại sách: 
Giới thiệu: 

" ... người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ ..."

'Những vần thơ đi theo năm tháng của Bác, những bài thơ được viết trong khoảng thời gian lưu chuyển qua các nhà tù tại Trung Quốc, đọc, để cảm nhận tâm hồn người nghệ sỹ đau đáu một tấm lòng vì tổ quốc ....'

binhbook.com

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận