Bạn đang ở đây

Hòn đất

Đăng nhập để mượn sách
Đánh giá: 
4

Your rating: Không có Average: 4 (1 bình chọn)

Tác giả: 
Giới thiệu: 

"Viết về những người anh hùng trong chiến tranh, dễ, vì có rất nhiều tư liệu, rất nhiều hành động, rất nhiều nhân chứng ... nhưng rất khó để xây dựng thành một hình tượng văn học, Hòn Đất, là một trong những tác phẩm thành công nhất trong mảng đề tài này!"

binhbook

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận